Archiwa tagu: pisanie

Pisanie książki jest ogromnym przeżyciem. Zwraca się intelektualnie. Rozjaśnia myślenie. Buduje wiarygodność. Jest motorem marketingu i rozprzestrzeniania się idei, pracującym każdego dnia, aby dostarczać twoje przesłanie z autorytetem. Powinieneś napisać książkę. (Seth Godin)

Writing a book is a tremendous experience. It pays off intellectually. It clarifies your thinking. It builds credibility. It is a living engine of marketing and idea spreading, working every day to deliver your message with authority. You should write one.

Seth Godin

Pisanie książki jest ogromnym przeżyciem. Zwraca się intelektualnie. Rozjaśnia myślenie. Buduje wiarygodność. Jest motorem marketingu i rozprzestrzeniania się idei, pracującym każdego dnia, aby dostarczać twoje przesłanie z autorytetem. Powinieneś napisać książkę.

Seth Godin