Bogactwo nie jest znakiem duchowej dojrzałości, tak samo jak nie jest znakiem niegodziwości (grzeszności). Ubóstwo nie jest znakiem nieposłuszeństwa, tak samo jak nie jest znakiem posłuszeństwa. (Bill Johnson)

Bogactwo nie jest znakiem duchowej dojrzałości, tak samo jak nie jest znakiem niegodziwości (grzeszności).

Ubóstwo nie jest znakiem nieposłuszeństwa, tak samo jak nie jest znakiem posłuszeństwa.

 Bill Johnson

 Wealth is not a sign of spiritual maturity, nor is it a sign of wickedness.

Poverty is not a sign of disobedience, nor is it a sign of obedience.

 Bill Johnson

Ludzie mogą zdobyć doświadczenie sami lub korzystać z doświadczenia innych. Gdy zdobywasz doświadczenie, płacisz za nie pełną cenę w postaci czasu, pieniędzy lub cierpienia. Gdy jednak wykorzystujesz doświadczenie innych, to odnosisz korzyść z ich cierpienia i poświęcenia. Niestety większość ludzi woli zapłacić pełną cenę. (Benjamin Franklin)

Ludzie mogą zdobyć doświadczenie sami lub korzystać z doświadczenia innych. Gdy zdobywasz doświadczenie, płacisz za nie pełną cenę w postaci czasu, pieniędzy lub cierpienia. Gdy jednak wykorzystujesz doświadczenie innych, to odnosisz korzyść z ich cierpienia i poświęcenia. Niestety większość ludzi woli zapłacić pełną cenę.

Benjamin Franklin

Znakiem szczególnym dojrzałości jest poziom, na którym ktoś jest zdolny do brania na siebie odpowiedzialności. Jest to umiejętność pozytywnej, konstruktywnej i efektywnej reakcji na nieuniknione trudności i kryzysy pojawiające się w dorosłym życiu, szczególnie w życiu zawodowym. (Brian Tracy)

Znakiem szczególnym dojrzałości jest poziom, na którym ktoś jest zdolny do brania na siebie odpowiedzialności. Jest to umiejętność pozytywnej, konstruktywnej i efektywnej reakcji na nieuniknione trudności i kryzysy pojawiające się w dorosłym życiu, szczególnie w życiu zawodowym.

Brian Tracy, „Droga do bogactwa”, str. 32