Sukces powinien być nie tyle szacowany na podstawie pozycji, którą człowiek w życiu osiągnął, co raczej na podstawie przeszkód, które przezwyciężył. (Booker T. Washington

Sukces powinien być nie tyle szacowany na podstawie pozycji, którą człowiek w życiu osiągnął, co raczej na podstawie przeszkód, które przezwyciężył.

Booker T. Washington

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

Booker T. Washington