Bogactwo nie jest znakiem duchowej dojrzałości, tak samo jak nie jest znakiem niegodziwości (grzeszności). Ubóstwo nie jest znakiem nieposłuszeństwa, tak samo jak nie jest znakiem posłuszeństwa. (Bill Johnson)

Bogactwo nie jest znakiem duchowej dojrzałości, tak samo jak nie jest znakiem niegodziwości (grzeszności).

Ubóstwo nie jest znakiem nieposłuszeństwa, tak samo jak nie jest znakiem posłuszeństwa.

 Bill Johnson

 Wealth is not a sign of spiritual maturity, nor is it a sign of wickedness.

Poverty is not a sign of disobedience, nor is it a sign of obedience.

 Bill Johnson